Náchodská ul., 19300 Praha 9 - Horní Počernice
Dnes otevřeno:09:00 - 12:00
 • Pondělí:09:00 - 17:00
 • Úterý:09:00 - 17:00
 • Středa:09:00 - 17:00
 • Čtvrtek:09:00 - 17:00
 • Pátek:09:00 - 17:00
 • Sobota:09:00 - 12:00
 • Neděle:zavřeno
+420 776 008 080 +420 776 005 050

Naši partneři
 

Právní problémy

NESPLACENÝ LEASING – když na Vašem autě vázne dluh

Zavolat do všech leasingových společností – jediný jistý způsob, jak zjistit, že auto není zatížené leasingem.

Leasingových společností je dnes v ČR přes 100! Vůz také mohl být zakoupen na leasing u společnosti, která již zanikla (např. zkrachovala.) Zkontrolovat technický průkaz – v minulosti se do technického průkazu v rozmezí cca 2 let zapisoval pouze držitel vozidla a ne jeho majitel. Tato skutečnost ještě dnes působí problémy, protože si můžete zakoupit vůz od držitele uvedeného v technickém průkazu, ale jeho majitelem může být úplně jiná osoba, např. leasingová společnost. Dnes je již v technickém průkazu vždy zapsán kromě držitele vozu i jeho majitel. Objeví se tam proto, zda je vůz majetkem leasingové společnosti.

Ne ve všech případech se dá zjistit pouze z technického průkazu, zda již byl nebo nebyl leasing splacen – to se pak obvykle nový majitel vozu dozví až u převodu. Pokud leasingová společnost zjistí, že jsou na vozu nějaké nedoplatky, nechá jej zablokovat a nelze jej převést. Stejně tak bylo možné si dát vystavit duplikát technického průkazu, kde poznámka o vlastnictví opět nebyla uvedena a vůz s takovým technickým průkazem si můžete ještě dnes zakoupit.

Požadovat po prodávajícím potvrzení o splacení leasingu.

Potvrzení o ukončení leasingu existuje, ale většinou s dodatkem, kterým je dohoda o vyrovnání, které musí být provedeno např. do jednoho měsíce. Prodejce má tedy k dispozici potvrzení o ukončení leasingu, které ukáže kupujícímu, ale zatají mu dodatek o tom, že ještě musí doplatit určitou částku. Pokud ji nezaplatí, leasingová společnost zabaví automobil a nebo předá případ exekutorovi. Ten vydá exekuční výměr a přijde vůz zabavit bez ohledu na to, zda jej třeba původní majitel mezitím prodal někomu jinému (podrobně o exekucích – viz. dále).

<< zpět do poradny


ZÁSTAVNÍ PRÁVO – když je Vaším autem ručeno

NELZE PROVĚŘIT!!! Pokud je vůz předmětem zástavní smlouvy. Např. když autem ručí ten, kdo si půjčuje peníze, je to nezjistitelné!!! Zástavní věřitel si toto své právo, může dát nechat zapsat se souhlasem majitele do technického průkazu, ale tato možnost se v praxi využívá minimálně. Pokud peníze nejsou vráceny, případně auto podle smlouvy tomu, komu měl dlužník peníze dát. Následuje exekuční výměr a zabavení auta opět bez ohledu na to, zda je mezitím jeho původní majitel někomu prodal.

<< zpět do poradny


ODCIZENÉ AUTO – že řídíte kradené auto, nepoznáte!!!

Nechat vůz prověřit v české i evropské databázi odcizených vozidel – existují společnosti, které tuto službu poskytují. Tato služba je ale placená.

Nezaručí 100% výsledek a současně se nedá prověřit celá Evropa najednou, ale jenom konkrétní jednotlivé státy. Každý jednotlivý stát si musí zákazník vybrat a zaplatit samostatně.

Obvykle se projeví až u převodu. Vůz v databázi nemusí být uveden, ale policie má např. pouze podezření, že daný vůz má přeražené číslo motoru nebo karoserie a vůz si nechá na registru zablokovat. V této situaci může dojít k velmi nepříjemnému zážitku, kdy se policie dostaví na místo převodu a žádá vysvětlení i od nového majitele. Vůz pak zabaví k tzv. metalografické expertize a až do vyřešení případu jej majiteli nevrátí, což většinou trvá více než 6 měsíců.

Auto bylo na hranicích zabaveno – bylo registrováno v zahraniční databázi kradených aut. Zabavení proběhne většinou proto, že je auto v databázi hledaných aut v zahraničí, (např. na něj uplatňuje nárok pojišťovna v zahraničí, která se sice vyrovnala se svým klientem, kterému bylo auto ukradeno, ale pořád má o auto zájem, kdyby se někdy našlo)

<< zpět do poradny


SOUDNÍ ÚSCHOVA – Vaše auto předmětem soudního sporu!!!

NELZE PROVĚŘIT!!! Ke vzetí vozu do soudní úschovy může dojít v případech, kdy si koupíte automobil, u nějž je veden spor dvou subjektů. To ovšem při koupi nelze zjistit. V takové situaci může dojít k odebrání vozu a následnému rozhodnutí policie o vydání vozu nikoliv subjektům, které vedou spor, ale do soudní úschovy. Jedná se o dlouhodobou záležitost, kdy se čeká na to, komu vůz přiřkne soud. Je pak nutné čekat na vyřešení všech soudních jednání, což může být někdy záležitostí ne měsíců, ale let!!! Auto stojí v soudní úschově, nikdo ho neužívá ani neudržuje, čímž značně ztrácí na ceně.

<< zpět do poradny


PRODEJ BEZ SVOLENÍ MANŽELA/MANŽELKY – nezeptat se může mít vážné následky!!!

Požadovat souhlas manžela/manželky s prodejem vozu. V případě vozu se totiž jedná o věc větší než běžné hodnoty, při jejím prodeji je tedy ze zákona nutno mít souhlas manžela/manželky!

Manžel/manželka může prodej vozu napadnout v případě, že souhlas k prodeji neudělil/a a soudně se domáhat nápravy. Na voze jsou uplatňována práva třetích osob a vzniká tak právní problém, protože vůz je předmětem žaloby. Může být opět vzat i do soudní úschovy.

<< zpět do poradny


POLICIE ZABAVUJE AUTA ZEJMÉNA V TĚCHTO PŘÍPADECH:

 • Když je podezření, že jsou pozměněny identifikační znaky automobilu(výrobní číslo – VIN nebo číslo motoru).
 • Když je podezření, že vozidlo či jeho části jsou odcizené.
 • V případě, že s vozidlem byla v minulosti spáchána trestná činnost nebo bylo k této činnosti užito.
 • Při jakémkoliv sporu 2 subjektů, kdy je podáno trestní oznámení a předmětem sporu je i vozidlo.
 • Při asistencích exekutorům, soudním vykonavatelům a úředníkům státní správy.

Většina těchto okolností vychází najevo až po zakoupení automobilu a je předem nezjistitelná. K těmto úkonům policie dochází již při sebemenším podezření při šetření jakýchkoliv oznámení nebo případů. V budoucnosti policie může dojít k závěru, že vozidlo je v pořádku, nicméně doba, po kterou je vozidlo zabaveno, téměř vždy překračuje hranici několika měsíců a nový majitel nemůže vozidlo užívat. Pokud si takový problematický automobil někdo koupí na leasing, tak i po celou dobu, kdy vozidlo nemůže užívat, musí řádně platit leasingové splátky!!!

<< zpět do poradny


EXEKUCE – auto může být zabaveno prakticky kdekoliv a kdykoliv Nelze nikdy a nikde prověřit!!!

Neexistuje totiž seznam úpadců, tj. lidí, jejichž majetek je v exekuci. Není proto způsob, jak zjistit, zda auto je nebo není exekucí zatíženo. Komora exekutorů tyto informace neposkytuje.

NEJČASTĚJŠÍ DŮVODY K EXEKUCI: jakékoliv dluhy, nedoplatek u leasingové společnosti, nedoplatek u finančního úřadu – ten má pak možnost zabavit majetek Pokud se zjistí, že má dlužník vůz, je v exekuci zabaven a nebo je pouze zablokován a tudíž není možné jej převést. Tuto skutečnost se kupující dozví až po nákupu a v okamžiku změny v registraci.

Exekutor má ze zákona povinnost nahlásit na všechny dotčené úřady, tedy i na úřad, provádějící převody vozů, že je majetek dlužníka blokován. Pokud takový člověk svůj vůz prodá nic netušícímu zákazníkovi, ten se dozví o exekuci až při pokusu o převod (převod je ale zablokován).

Exekutor zabaví vůz i tomu, kdo jej koupil v dobré víře, že je vše v pořádku, od původního majitele, jehož majetek je v exekuci. Ten, kdo auto prodá po vyhlášení exekuce, už totiž nemá právo nakládat s tímto majetkem a všechny právní úkony včetně prodeje jsou po vyhlášení exekuce neplatné!!! I když má tedy nový majitel všechny doklady v pořádku (včetně řádné kupní smlouvy), nic z toho není ze zákona platné, protože po vyhlášení exekuce neměl už původní majitel právo vůz prodat.

Exekutor přijde obvykle v doprovodu policistů a zabaví vůz na místě. Jediná ochrana je koupit vůz u prodejce, který poskytuje garanci legálního původu a v případě takového problému vrací 100 % kupní ceny.

<< zpět do poradny